Načítání obsahu...
Co je nového v AWS D1.1 Ed. 2015 a na které části je potřeba se zaměřit při zpracovávání  WPS, PQR a kvalifikace svářečů?

Co je nového v AWS D1.1 Ed. 2015 a na které části je potřeba se zaměřit při zpracovávání WPS, PQR a kvalifikace svářečů?

20.7.2016

Komise, která vydala AWS D1.1 Ed. 2015, prošla velkou reorganizací kódu a vydává novou kapitolu č. 9 zaměřenou pro trubkové konstrukce. Sekce 2 až 6 byly podstatně ovlivněné touto změnou.

Seznamte se s novou strukturou kódu AWS D1.1 Edice 2015 vydanou Americkou svářečskou společností:

1. Všeobecné požadavky
2. Návrh svarových spojů
3. Předkvalifikované WPS
4. Kvalifikace WPS, svářečů/operátorů a požadavky na zkoušky rázem v ohybu (netrubkové konstrukce)
5. Výrobní požadavky
6. Zkoušení / inspekce (NDT, kritéria přípustnosti)
7. Svařování svorníků
8. Rovnání a opravy existující konstrukce
9. Trubkové konstrukce (* nová kapitola)        
    ČÁST A - Návrh trubkových spojů
    ČÁST B - Předkvalifikované WPS (rohové FW, tupé CJP a bezpečné provařené tupé PJP spoje)
    ČÁST C - Kvalifikace nových WPS
    ČÁST D - Kvalifikace svářečů
    ČÁST E - Výrobní specifikace
    ČÁST F - Inspekce a NDT zkoušení

Reorganizace kódu podstatně ovlivnila další kapitoly 2 až 6 a proto je důležité dbát zvýšené pozornosti při kvalifikaci trubkových konstrukcí, pokud jste vycházeli ze zvyklosti starších edicí do roku 2010. Pro trubkové konstrukce jsou vytvořené nové kvalifikační rozsahy pro WPS a svářeče, které jsou uvedené v kapitole 9 Part B + C a D a nikoliv v kapitole 3 a 4, jak tomu bylo v předešlé edici. 

Co to znamená pro výrobce, kteří užívají tento konstrukční kód a deklaruje svým klientům, že ocelová konstrukce odpovídá nové edici 2015 a přitom používá kvalifikované WPS nebo svářeče podle staré edice? Je nutné provést posouzení kvalifikovanou a odpovědnou osobou výrobce, který porovná novou edici 2015 se staršími a pokud je to nutné, pak se vystaví nová revize WPS, která reflektuje patřičné změny. V případě, že jsou proměnné mimo kvalifikovaný rozsah, je nutné vystavit buď novou před kvalifikovanou WPS podle Sekce 3 a 9 Part B nebo vystavit novou WPS podle sekce 4 a 9 Part C.

Jako příklad uvádíme extrakt z tabulky určenou pro stanovení kvalifikovaného rozsahu typu svarů a poloh u svářečů pro trubky. Zaměřte se především na polohu 6GR, která z pohledu kvalifikovaného rozsahu nejvýhodnější, ale z pohledu zručnosti svářeče nejkomplikovanější.