ASME CERTIFIKACE NON-NUCLEAR

ASME CERTIFIKACE NON-NUCLEAR

Potřebujete získat ASME certifikát na výrobu kotlů (sekce I - Power Boiler), tlakových zařízení (sekce VIII divize 1 a divize 2 - Pressure Vessel) nebo potrubí (B31.1 - Power Piping)? Zajistíme vám smlouvu s akreditovanou ASME agenturou Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company of Connecticut a máte za sebou první krok do světa v oblasti ASME BPV předpisů!

Chcete se uplatnit na světových trzích a zákazníci po vás požadují ASME certifikaci? Následující kroky jsou bezpodmínečné k úspěšné certifikaci:

 • Využili jste  ASME KONZULTACE naši společnosti? Pak vám pomůžeme uzavřít smlouvu s HSB nutnou pro zajištění autorizovaných ASME inspekcí, jejichž výsledkem je certifikace tlakové části.
  (3 - 12 měsíců před auditem)

 • Uzavření smlouvy s jakoukoliv akreditovanou inspekční agenturou. Doporučujeme HSB Global Standards, protože si zajistíte kontakt s vysoce kvalifikovanými autorizovanými inspektory. Uzavřená smlouva sebou nenese žádné paušální měsíční poplatky a fakturují se pouze čisté výkony autorizovaného inspektora na reálných zakázkách anebo ASME auditech.
  (3 - 6 měsíců před auditem)

 • ON-LINE Registrace u ASME organizace na stránkách https://caconnect.asme.org (v žádosti se uvádí např. rozsah certifikace, kontaktní osoba, smlouva s akreditovanou inspekční agenturou, místo certifikace, termíny auditu).
  (2 - 4 měsíce před auditem)

 • Výzva k platbě ASME organizaci podle aktuálních podmínek zveřejněných na internetových stránkách ASME organizace, viz https://www.asme.org/shop/certification-and-accreditation/to-start-a-certificate-application.
  (2 - 3 měsíce před auditem)

 • Nákup ASME kódů podle rozsahu certifikace.
  (2 - 6 měsíce pře auditem)

 • Zaplacení zálohy ASME organizaci a akceptace termínu auditu.
  (min. 2 měsíce před auditem)

 • Realizace předauditu s auditory z inspekční agentury, se kterou máte uzavřenou smlouvu (Pre Joint Review).
  (3 - 4 týdny před auditem)

 • ASME Audit (Joint Review) zastoupený třemi auditory v tomto složení: 1 auditor je zástupce ASME organizace a 2 auditoři z inspekční organizace HSB Global Standards.
  (dohodnutý termín s ASME organizací)

 • Vydání certifikátu ASME komisí na doporučení Team Leadra.
  (do 2 měsíců po úspěšném auditu)

Jaké jsou orientační náklady na certifikaci? 

 • zašlete nám poptávku na info@heinrich-in.cz
 • nebo volejte +420 777 323 593

Máme zkušenosti a aktivně se účastníme několika ASME auditů pro nejadernou a jadernou oblast během celého roku. Reflektujeme ty nejnovější poznatky od ASME Team Leadrů a začleníme je do zavádění systému ve vaši společnosti.
Nevíte, co vše obnáší ASME certifikace, kolik stojí příprava, audit a jak dlouho se musíte připravit? Využíjte našich služeb ASME KONZULTACE, více najdete v sekci "Inspekční a auditní činnosti".


ASME CERTIFIKACE NUCLEAR

ASME CERTIFIKACE NUCLEAR

Pohybujete se v oblasti dodávek tlakových částí pro jadernou energetiku? Potřebujete získat ASME certifikát na výrobu tlakových částí podle ASME Sec. III? Zajistíme vám smlouvu s akreditovanou ASME agenturou Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company of Connecticut a máte za sebou první krok do světa jaderné energetiky podle ASME Sec. III

Jste pod neustálým tlakem zákazníka, který je certifikovaný podle ASME Sec. III.? Podstupujete externí audity za účelem získat status kvalifikovaného dodavatele tlakových částí pro jadernou energetiku? Bude pro vás jednodušší se certifikovat podle ASME Sec. III a navíc se uplatníte na světových trzích a nabídnete svým zákazníkům vlastní ASME "N" certifikát. Věnujte pozornost následujícím informacím, které vám přiblíží certifikační proces:

 • Využili jste  ASME KONZULTACE naši společnosti? Pak vám pomůžeme uzavřít smlouvu s HSB, která je nutná pro zajištění autorizovaných ASME inspekcí, jejichž výsledkem je certifikace tlakových částí.
  (6 - 12 měsíců před auditem)

 • Uzavření smlouvy s jakoukoliv akreditovanou inspekční agenturou pro ASME Sec. III. Doporučujeme HSB Global Standards, protože si zajistíte kontakt s vysoce kvalifikovanými autorizovanými inspektory ANI pro oblast jaderné energetiky. Uzavřená smlouva sebou nenese žádné paušální měsíční poplatky a fakturují se pouze čisté výkony autorizovaného inspektora na reálných zakázkách anebo ASME survey auditech.
  (6 - 12 měsíců před auditem)

 • Nákup ASME kódů podle rozsahu certifikace.
  (2 - 6 měsíce pře auditem)

 • Reálná příprava demonstrační části k survey auditu - implementace, indoktrinace, Quality Assurance Program, konstrukční návrh, výpočty, kvalifikace personálu, nákup materiálů a služeb, nedestruktivní a destruktivní zkoušení, kvalifikace svařovacích postupů, schvalování dodavatelů a audity, nápravné opatření, kontrola dokumentů, inspekce, tlakové zkoušky, kalibrace, certifikace atd.
  (4 - 9 měsíců)

 • ON-LINE Registrace u ASME organizace na stránkách https://caconnect.asme.org (v žádosti se uvádí např. rozsah certifikace, kontaktní osoba, smlouva s akreditovanou inspekční agenturou, místo certifikace, termíny auditu).
  (4 - 6 měsíců před auditem)

 • Výzva k platbě ASME organizaci podle aktuálních podmínek zveřejněných na internetových stránkách ASME organizace, viz https://www.asme.org/shop/certification-and-accreditation/to-start-a-certificate-application.
  (4 - 5 měsíců před auditem)

 • Zaplacení zálohy ASME organizaci a akceptace termínu auditu.
  (min. 2 - 3 měsíce před auditem)

 • Realizace předauditu s auditory z inspekční agentury, se kterou máte uzavřenou smlouvu (Pre Joint Review).
  (3 - 4 týdny před auditem)

 • ASME Survey Audit (Joint Review) zastoupený třemi auditory v tomto složení: 1 auditor je zástupce ASME organizace a 2 auditoři z inspekční organizace HSB Global Standards.
  (dohodnutý termín s ASME organizací)

 • Vydání certifikátu ASME komisí na doporučení Team Leadra.
  (do 2 měsíců po úspěšném auditu)

Jaké jsou orientační náklady na certifikaci? 

 • nákup ASME kódů např. www.ihs.com 
 • náklady na výrobu demonstrační části
 • náklady spojené s ASME poplatky, více na www.asme.org
 • náklady spojené s konzultací a přípravou k ASME Survey auditu

Složení týmu survey auditu a doba trvání:

 • pěti členný auditní tým je složený ze tří ASME auditorů a dvou zástupců z inspekční agentury (ANI, ANIS)
 • doba trvání auditu je min. 3 dny až max. 5 dnů.

Pro koho je N, NPT nebo NS certifikace vhodná?

 • výrobce tlakových zařízení - reaktory, parní generátory, potrubí primárního a sekundárního okruhu
 • výrobci armatur, pojistných ventilů a čerpadel
 • výrobci tlakových zařízení pro jaderný odpad
 • výrobcí hutních produktů

Máme zkušenosti a aktivně se účastníme několika ASME survey auditů pro  jadernou oblast během celého roku. Reflektujeme ty nejnovější poznatky od ASME Team Leadrů a začleníme je do zavádění systému ve vaší společnosti. Nevíte, co vše obnáší ASME certifikace, kolik stojí příprava a audit a jak dlouho se musíte připravit? 

Kontaktujte nás na info@heinrich-in.cz. 

ASME CERTIFIKACE MATERIAL ORGANIZATION

ASME CERTIFIKACE MATERIAL ORGANIZATION

Chcete dodávat materiál pro oblast jaderné energetiky podle ASME Sec. III / NCA-3800? Chcete předcházet externím zákaznickým auditům a zvýšit si prestiž vaši společnosti? Certifikát vydaný ASME organizací na základě survey auditu vás zařadí do celosvětové databáze dodavatelů / výrobců pro tento náročný segment jaderné energetiky.

Získat ASME MO Certifikát je založený na akceptaci tzv. "Quality System Program", který provádí pouze ASME organizace svými pověřenými auditory. Tento certifikát je vydaný na období 3 let a ASME organizace posuzuje během survey auditu "Manuál kvality" a jeho implementaci. Výrobci, kteří jsou certifikovaní podle ASME Sec. III / NCA-3800 "Material Organization" (MO) nemusí mít smluvní vztah s akreditovanou inspekční agenturou, nicméně je obvyklé, že organizace využívají konzultací inspekční agentury. Důvod je jednoznačný, akreditovaná inspekční agentura podle ASME Sec. III vykonává komplexní služby pro organizace s tzv. N, NPT nebo NS razidlem, kde je proces certifikace podstatně rozsáhlejší a náročnější.  

Jaké zodpovědnosti musí MO organizace splňovat:

 • materiálová organizace musí ustanovit, dokumentovat, implementovat a udržovat "Quality System Program" podle požadavků NCA-3850,
 • MO musí stanovit pravidla pro přenos značení materiálu, který musí mít neustále pod kontrolou,
 • zajištění kvality během výroby včetně kontrol, zkoušení, oprav a jiného zpracování materiálu,
 • vyhodnocení, kvalifikování a auditování svých dodavatelů pokud nejsou držitelem certifikátu MO,
 • schvalování a kontrola operací provedené vašimi dodaveteli,
 • příprava Certifikovaného materiálové atestu CMTR,
 • dodání materiálu.

Následující body je nutné zajistit z hlediska příprav k survey před/auditu:

 • Quality System Manuál podle NCA-3853,
 • příprava demonstrační částí nebo reálné zakázky,
 • registrace u ASME organizace přes CA Connect,
 • složení zálohy a žádost o termín Survey Auditu,
 • kontrola demonstrační části včetně doložení dokumentace,
 • před audit,
 • audit,
 • vystavení certifikátu MO podle doporučení auditního týmu pro ASME Nuclear.

Složení týmu survey auditu a doba trvání:

 • auditní tým je složený min. ze dvou ASME zástupců,
 • doba trvání auditu je min. 3 dny až max. 5 dnů.

Pro koho je MO Certifikace vhodná?

 • výrobce hutních materiálům
 • výrobci přídavných materiálů pro svařování,
 • výrobci tlakových části podle ASME Sec. III.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás na info@heinrich-in.czAPI CERTIFIKACE

API CERTIFIKACE

Potřebujete získat API Monogram nebo certifikovat systém kvality dle API Specifikace Q1? Požaduje API certifikaci váš zákazník nebo chcete zvýšit svou konkurenceschopnost na globálním trhu? Zajistíme vám školení pracovníků a přípravu systému kvality k úspěšnému absolvování u auditu API. Buďte součástí světového průmyslu a připojte se k více než 4 600 certifikovaným společnostem ve více než 80 zemích!

Co je API? American Petroleum Institute je největším obchodním sdružením v USA pro ropu a zemní plyn. Zastupuje více než 600 společností zapojených do výroby a distribuce v ropném průmyslu. Certifikace je tedy velmi cenným marketingovým prostředkem pro získání nových trhů a zároveň klíčovým ukazatelem kvality pro potenciální zákazníky. API Monogram je dobrovolný licenční program, který má usnadnit důslednou výrobu produktu dle API Standardů.


Jaké kroky vás čekají?

 • Nákup API Standardů. Minimálně bude zapotřebí nákup API Spec Q1 (QualitySystemRequirements) a výrobkovou specifikaci, kterou budete chtít certifikovat (např. API Spec 5CT – Casing and Tubing)
 • Implementace systému - Zajištění požadavků na systém managementu kvality. Odpovědnost vedení, požadavky na dokumentaci, Řízení záznamů, atd.
  (1 - 2 měsíce)
 • Implementace systému – Realizace produktu. Plánování, Hodnocení rizik, Požadavky na nákup, Výroba a servis, Řízení neshod, atd. 
  (3 - 5 měsíců)
 • Implementace systému – Monitorování, měření, analýza a zlepšování. Analýza dat, přezkoumání managementu, atd. (1 – 2 měsíce)
 • Registrace u API Organizace. Vaše společnost se musí zaregistrovat a zaplatit vstupní poplatek. Tento krok se realizuje v průběhu implementace systému dle připravenosti organizace.(3 – 6 měsíců před auditem)
 • Interní API před audit. Detailní přezkoumání systému s ohledem na navazující certifikační audit.
  (1 – 2 měsíce před auditem)
 • API Audit prováděný API auditorem ve vaší společnosti. Audit je prováděn každé 3 roky.

Naše společnost vás provede všemi kroky a připraví vás k API auditu. V rámci implementace systému jsme schopni pomoci s naplněním požadavků na svařování (kvalifikace procedur a personálu) a kvalifikací NDT personálu dle SNT-TC-1A.

Jaké jsou orientační náklady na certifikaci?

-          Zašlete nám poptávku na info@heinrich-in.cz

-          nebo volejte +420 777 323 593

ISO 3834 - CERTIFIKACE

ISO 3834 - CERTIFIKACE

Potřebujete zavést systém podle ISO 3834 související se svařováním? Naše společnost zajišťuje přípravu a implementaci tohoto systému a ve spolupráci s akreditovanými organizacemi Vám zajistíme výhodné podmínky jak z hlediska kvality, času tak i ceny!

Co je nutné pro získání certifikátu ISO-3834?

 1. Provedeme ve vaši společnosti "Root gap analysis" a zjistíme, v jakém stavu je vaše společnost připravena k zavedení systému podle ISO 3834,
 2. podle požadavků vašich zákazníků a připravenosti vaši společnosti navrhneme stupeň certifikace,
 3. na základě "Root gap analysis" připravíme cenovou nabídku a navrhneme vám nejvhodnější certifikační orgán, jak z hlediska ceny tak i odbornosti,
 4. implementace systému podle výsledků "Root gap analysis". Pokud vaše společnost má zkušenosti s tímto systémem, je pravděpodobné, že můžete přistoupit přímo k předauditu. Podmínkou je zavedený manuál kvality podle ISO 3834,
 5. předaudit s certifikačním orgánem a zástupcem naší společnosti, kde Vám garantujeme úspěšný výsledek z předauditu,
 6. audit ISO 3834 z naší účastí,
 7. vystavení certifikátu certifikačním orgánem.

Máteli zájem o tyto služby, kontaktujte nás na info@heinrich-in.cz